Radna posjeta

Od 7. do 13. februara 2010., predstavici općina Novo Sarajevo i Trnovo, Gerontološkog centra Nedžarići, Crvenog križa FBiH, NVO Aktiva, Udruženja javnog zdravlja RS i Zavoda za javno zdravstvo FBiH su posjetili Nizozemsku kako bi se upoznali sa njegom starih osoba. Grupa je naučila o radu centara za osobe treće životne dobi i uslugama koje nude. Također su imali priliku naučiti o radu i ulozi centralne, regionalne i lokalne vlasti u Nizozemskoj vezano za pitanja politike u oblasti njege starih osoba i razgovarati sa predstavnicima vijeća klijenata centara za stare osobe.

Grupa je nadošla na mnogo interesantnih ideja koje bi mogle biti realizirane u Bosni, ne samo tokom već i nakon projekta.

Kategorije: Novosti, Uncategorized
Translate »