Civilna zaštita Općine Novo Sarajevo organizirala obuku za članove Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo

Pripadnici VD „Novo Sarajevo 1934“  i Crvenog križa Novo Sarajevo održali edukaciju o zaštiti od požara i pružanju prve pomoći za više od 140 članova Centra na Bjelašnici.

Odlukom Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo odnosno Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje proglašeno je od značaja za Službu zaštite i spašavanja Općine. Tim povodom, u srijedu 28. oktobra Civilna zaštita Općine organizirala je izlet za 140 članova Centra za zdravo starenje na Bjelašnicu, u okviru kojeg je ozvaničen početak provođenja aktivnosti na edukaciji članova i osoblja Centra o zaštiti od požara i pružanju prve pomoći. Članovima Centra danas se pridružio i komandant Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima.

Pripadnici Vatrogasnog društva „Novo Sarajevo 1934“ održali su kratko predavanje prisutnim članovima Centra kako se ponašati i zaštiti u slučaju izbijanja požara, nakon čega su i praktično obavili obuku upotrebe protupožarnog aparata i gašenja početnog požara.

Članovi Općinske organizacije Crveni križ Novo Sarajevo na Bjelašnici su u okviru obuke Civilne zaštite Općine demonstrirali pružanje prve pomoći unesrećenom, te time ukazali na mjere koje se provode, kako bi se spasio ljudski život, izbjegla prijeteća opasnosti ili ublažavanje zdravstvenih poteškoća prije stizanja stručne pomoći.

Nakon obuke o zaštiti od požara i pružanju prve pomoći, članovi Centra za zdravo starenje su obavili i redovne vježbe sa fiziotarapeutom u okviru preventivne i korektivne gimnastike.

Aktivnosti na edukaciji članova i osoblja Centra o zaštiti od požara i pružanju prve pomoći nastavljaju se i u narednom periodu održavanjem tematskih predavanja u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo.

 

Kategorije: Novosti
Translate »