Dnevni centar za starije osobe

logotip

Pilot dnevni centar za osobe treće životne dobi je u fazi osnutka u općini Novo Sarajevo. U centru će raditi socijalni radnik, psiholog kao i ljekar, medicinska sestra i pravnik koji će povremeno biti na raspolaganju klijentima centra. Centar će biti uspostavljen u suradnji sa Općinom Novo Sarajevo. Očekuje se skoro osnivanje i Vijeća klijenata kojeg će činiti u prvom redu predstavnici osoba treće životne dobi, zatim predstavnici Udruženja Partnerstvo za javno zdravlje, lokalne zajednice i drugi partneri u projektu. Jedan od bitnh zadataka ovog Vijeća je praćenje rada samog centra i dostupnost usluga koje centar nudi ljudima kojima je on i namijenjen.

Dnevni centar za osobe treće životne dobi ili Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo pružat će različite vrste zdravstvenih, terapeutskih usluga kao I usluga socijalne skrbi za osobe treće životne dobi koji žive u općini Novo Sarajevo. Primarni ciljevi Centra su:

Vratiti ili održavati optimalne mogučnosti starijih osoba da brinu sami za sebe

Odgoditi žto je duže moguće ili potpuno spriječiti institucionalizaciju

Promovirati partnerstvo između učesnika (klijenata), porodice, ljekara, medicinske sestre, socijalnog radnika i same zajednice a sve u cilju održavanja potpune ili djelomične neovisnosti osoba treće životne dobi.

Translate »