Dobrodošli na stranice projekta “Promocija mreža za zdravo starenje”

logotipProjekat se fokusira na poboljšanje zdravlja i kvalitete života osoba treće životne dobi u tri kantona u Federaciji Bosne I Hercegovine. Projekat se zasniva na radu na poboljšanju usluga za starije osobe kao i kvalitetnijem razvoju politika i programa za ovu populaciju. Iskustva iz projekta će se između ostalog koristiti u pravljenju nacrta strategije potpore za ljude treće životne dobi koji žive u oba entiteta u Bosni i Hecegovini.

Indirektni korisnici projekta uključuju profesionalce, volontere i organizacije koje djeluju u zajednici a koji rade u oblastima vezanim za njegu i potporu (socijalnu, zdravstvenu) starijim licima. Kao indirektni sudionici projekta biti će uključene i porodice osoba treće životne dobi koji trenutno nose veliki teret brige za svoje najmilije.

Projekat je finansijski podržan od strane Social Transformation Programme (Matra), holandskog Ministarstva vanjskih poslova . Implementacija projekta je otpočela u oktobru 2009. godine a aktivnosti projekta biti  će implementirane u period od dvije godine i šest mjeseci.

Projekat se implementira od strane Stichting Yanos Public Health iz Nizozemske i Partnerstva za javno zdravlje iz Bosne i Hercegovine zajedno sa Stichting Zorgbeheer De Zellingen iz Nizozemske.

ULOGA I CILJEVI CENTARA ZA ZDRAVO STARENJE

Treće životno doba je najosjetljiviji dio života. Centar za zdravo starenje je dnevni centar namjenjen osobama treće životne dobi, sa ciljem da ih se aktivira i omogući zdravo, kako mentalno tako i fizičko starenje, preventivno utiče da zadrže najviši mogući stepen fizičke i psihičke funkcionalnosti.

Usmjereni su ka dnevnom okupljanju osoba treće životne dobi koji će raditi na zadovoljavanju potreba i osposobljavanju za normalno socijalno funkcionisanje, radnim aktivnostima i edukacijom.

Prema programu za dnevni boravak u Centru se organiziraju različiti tipovi edukacija, radionica, promocija te tematskih druženja. Jedan od ciljeva Centra je da se osobama treče životne dobi osigura prostor gdje će tokom dana boraviti, družiti se, sadržajno i edukativno ispuniti svoje slobodno vrijeme, preventivno uticati na očuvanje zdravlja i funkcionalne sposobnosti.

Centar za zdravo starenje je aktivnost kojom se zadovoljavaju potrebe starijih ljudi u lokalnoj zajednici i realizuju osnovni principi savremenog socijalnog rada i mješovitog sistema socijalnih usluga.

Aktivnosti u Centru za zdravo starenje su:

  1. Osnovna djelatnost je dnevni boravak u okviru kojeg se odvijaju slijedeće aktivnosti: okupljanje, druženje, razgovori, uspostavljanje novih prijateljstava i prisnih odnosa, zajedničke proslave, obilježavanje rođendana, vjerskih i državnih praznika, kao i razne vrste okupacionog angažovanja i aktivnosti.
  2. Radna okupacija je aktivnost koja se realizuje putem pletenja, šivenja, vezenja, spremanja različitih jela i uređenja okoline Centra.
  3. Rekreacija i zabava se ostvaruje preventivno-korektivnom gimnastikom, zajedničkim šetnjama, izletima, društvenim igrama poput šaha, domina, pikada, čovječe ne ljuti se, karate i sl.; slušanja muzike, čitanja štampe, gledanja TV,
  4. Edukativne aktivnosti su: usluge socijalnog radnika, pravnika, psihologa, zdravstveni savjeti i razgovori sa ljekarom i medicinskom sestrom, zdravstvene zaštite, obuka za rad na računaru, predavanja iz različitih oblasti na prijedlog članova i za koje su članovi zainteresovani.
  5. Kreativne aktivnosti se realizuju putem crtanja, izrade raznih premeta od papira i plastelina, fotografisanja i izrada fotografija, pjevanja, plesa, glume, i sl.
Translate »