Pristup Centru

3123Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, kvaliteta zdravstvene zaštite sastoji se od pravilne izvedbe (prema standardima) intervencija koje suprepoznate kao sigurne, pristupačne za zajednicu na koje se odnose, i da imaju sposobnost da proizvedu učinak na smrtnost, morbiditet, invalidnost i blagostanje. Ukratko, dobre kvalitete znači najbolje zdravstvene ishode koji su mogući, s obzirom na raspoložive resurse. Naša metodologija stoga stavlja u centar participatorni pristup koji uključuje sudjelovanje ciljne skupine, krajnjih korisnika i ključnih sudionika u svim aspektima provedbe projekta.

Nasuprot tome, praksa u kojoj su korisnici imali ulogu pasivnih primatelja potpore pokazali su da imaju izravan utjecaj, ali ograničeno delovanje. Dokazi pokazuju da su poticajne aktivnosti sa starijim osobama rezultirale “zdravim životom / aktivnom  trećom životnom dobi”. Kontinuirano širenje informacija omogućuje starijim osobama da dođu do saznanjao svojim prava oni se osjećaju sigurnije u traženju svojih prava.

Stariji ljudi, volonteri i druge zainteresirane strane će biti sudionici u zastupanju za promjenu politikaili postojećih prava i propisa. Pretpostavlja se da će stariji ljudi osnaženi da traže svoja prava biti u prilici i aktivnije pružati informacije i savjete svojim vršnjacima i doprinijeti svijesti i kampanji zastupanja prava osoba treće životne dobi. Oni će također biti značajna karika u procesu informiranja posebne skupine ljudi koji su zbog ograničene mobilnosti posebno pogođeni socijalnim i zdravstvenim politikama.

Translate »